miwako
miwako
sex : Female
pola life : since 2009.03
690 SLR
* Project 365 *
Photos
anela
anela
sex : Female
pola life : since 2009.03
SX-70
FOTOLOGUE
Photos
kimihiro
kimihiro
sex : Male
pola life : since 2007.06
SX-70
FOTOLOGUE
Photos
Anzai
Anzai
sex : Male
pola life : since 2007.07
690 SLR, SX-70 etc.
Atmosphere
Photos
yukki
yukki
sex : Female
pola life : since 2006.11
SX-70
natral*days
Photos